Almanach - rocznik zawierający, obok danych kalendarzowych, także różne porady, krótkie opowiadania, fakty historyczne. Również publikacja jednorazowa lub periodyczna zawierająca artykuły z określonej dziedziny nauki lub sztuki. (za wiem.onet.pl)

Nasz almanach będzie zawierał ciekawe informacje z różnych przedmiotów nauczania. Jeśli chcecie abyśmy zamieścili tutaj jakieś dane, których szukacie - napiszcie gimkargowa@op.pl Postaramy się znaleźć potrzebne wam informacje.

Zachęcamy do lektury!

Międzynarodowy układ jednostek miar SI

Układ okresowy pierwiastków

Tablica rozpuszczalności związków chemicznych

Poczet Królów Polskich

Planety układu słonecznego

Wielkie liczby i przedrostki

Ważniejsze odkrycia geograficzne

Odkrycia naukowe epoki nowożytnej

Wynalazki techniczne epoki nowożytnej

Słynni uczeni

Słynni pisarze

Słynni malarze i rzeźbiarze

Słynni kompozytorzy

Słynni sportowcy

Bogowie greccy

Postacie z biblii

Daty z historii powszechnej

Państwa i stolice krajów

Ważniejsze uniwersytety świata

Ważniejsze biblioteki świata

Międzynarodwe oznaczenia pojazdów mechanicznych i domen internetowych

Wyróżniki powiatów na tablicach rejestracyjnych

Opracowano na podstawie:

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, ŚWIAT KSIĄŻKI, Warszawa 2000.

wiem.onet.pl   encyklopedia.pwn.pl
         
www.dookolaswiata.pl   www.biblia.w.interia.pl    Wstecz