Tablica rozpuszczalności związków

  Ag+ Pb2+ Hg22+ Hg2+ Bi3+ Cu2+ Cd2+ As3+ As5+ Sb3+ Sb5+ Sn2+ Sn4+ Co2+
OH-    
Cl-             h h h    
Br- ()                    
I-       h   ()    
F-         ()             ()
SCN-                  
[Fe(CN)6]4-      
SO42- ()                      
S2O32-                
S2-
AsO43-        
PO43-        
CrO42-            
SiO32-                    
CH3COO- ()                        
C2O42-        
CO32-    
NO2-                          
NO3-                              Ni2+ Fe2+ Fe3+ Cr3+ Al3+ Mn2+ Zn2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ Mg2+ NH4+ Na+ K+
OH- () ()        
Cl-                            
Br-                            
I-                            
F-                  
SCN-                            
[Fe(CN)6]4-     ()          
SO42-               ()        
S2O32-             ()          
S2-                  
AsO43-        
PO43-      
CrO42-         () () ()        
SiO32-          
CH3COO-                            
C2O42-         ()      
CO32-      
NO2-                            
NO3-                            

Objaśnienia symboli

Podane symbole wskazują co stanie się po zmieszaniu wodnych roztworów zawierających dane jony:
(puste pole oznacza iż związek powstający w wyniku reakcji jest dobrze rozpuszczalny w wodzie)

- wytrąca się osad
( ) - osad wytrąca się z roztworów stężonych
- związek przechodzi w ...
h - zachodzi hydroliza


Wstecz